SK CZ HU HR EN

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka 

I. Temeljne odredbe

Administrator osobnih podataka prema čl. 4 točka 7 odredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EÚ) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba kod obrade osobnih podataka te o slobodnom kretanju ovih podataka (dalje u tekstu kao GDPR) je Japitex s.r.o. IČO 36034827 sa sjedištem Podháj 14 Banská Bystrica 974 05 (dalje u tekstu kao  administrator).

Kontaktni podaci administratora su:

adresa: Povstalecká 61 Banská Bystrica 97409 Slovačka republika

e-pošta: eshop@japitex.sk

telefon:+421 908 815 654

Osobnim podacima se smatraju sve informacije fizičkih osoba koje je moguće izravno ili neizravno identificirati, pogotovo pomoću određenog identifikatora, naprimjer imena, identifikacijskog broja, lokalizacijskih podataka, mrežnog identifikatora ili pomoću jedne ili više specifičnih faktora, fizioloških, genetičkih, mentalnih, ekonomskih, kulturnih ili društvenih.

II. Izvori i kategorije obrađivanih osobnih podataka

Administrator obrađuje osobne podatke, koje ste mu pružili ili osobne podatke, koje je administrator dobo na temelju ispunjavanja Vaše narudžbe.

Administrator obrađuje Vaše identifikacijske i kontaktne podatke neophodne za ispunjavanje ugovora.

III. Zakonski razlog i svrha obrade osobnih podataka:

Zakonski razlog obrade osobnih podataka je:

ispunjavanje ugovora između vas i administratora prema čl. 6 odj. 1 b) GDPR,

prihvatljiv interes administratora za pružanje izravnog marketinga (za slanje reklamnih poruka i newslettera) prema čl. 6 odj. 1. f) GDPR,

Vaša suglasnost s obradom u svrhu pružanja izravnog marketinga (za slanje reklamnih poruka i newslettera) prema čl. 6 odj. 1. a) GDPR vezano s  § 7 odj.. 2 zakona br. 480/2004 Zb., o određenim službama informatičke tvrtke u slučaju, da nije došlo do narudžbe robe ili usluge.

Svrha obrade osobnih podataka je:

kompletiranje Vaše narudžbe te izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između Vas i administratora; u narudžbi su traženi osobni podaci, koji su nužni za uspješno obavljanje narudžbe (ime i prezime, adresa i kontakt broj telefona) Pružanje osobnih podataka je nužan uvjet za sklapanje i ispunjavanje ugovora, bez pružanja osobnih podataka nije moguće ugvoor sklopiti niti ga administrator ne može ispuniti.

Od strane administratora ne dolazi / dolazi do automatskog individualnog odlučivanja u skladu sa čl. 22 GDPR. S takvom obradom ste pružili svoju osobnu suglasnost.

IV. Vrijeme čuvanja podataka

Administrator čuva osobne podatke:

za vrijeme neophodno za ispunjavanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između Vas i administratora te  ispunjavanje prava iz ovih ugovornih odnosa (za vrijeme do 15 godina od dovršenja ugovornog odnosa).

za vrijeme, dok nije otkazana suglasnost s obradom osobnih podataka u svrhu marketinga, najdulje&. godina, ako su osobni podaci obrađivani na temelju suglasnosti.

Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka administrator osobn podatke izbriše.

V. Primatelji osobnih podataka (administratorovi dobavljači)

Primatelji osobnih podataka su osobe:

- koje sudjeluju u dostavi robe/pružanju usluga/realizaciji uplata na temelju ugovora

- koje osiguravaju usluge operiranja e-trgovine i ostale usluge vezane za funkcioniranje e-trgovine

- koje osiguravaju marketinške usluge

Administrator nema namjeru pružati osobne podatke trećim zemljama (van EU) ili međunarodnoj organizaciji. Primatelji osobnih podataka u trećim zemljama su pružatelj cloud usluga.

VI. Vaša prava

Po uvjetima ustanovljenim u GDPR imate:

  • pravo na pristup svojim osobnim podacima prema čl. 15 GDPR,

  • pravo na uređivanje osobnih podataka prema čl. 16 GDPR, eventualno ograničavanje obrade prema čl. 18 GDPR.

  • pravo izbrisati osobne podatke prema čl. 17 GDPR.

  • pravo dati prigovor protiv obrade prema čl. 21 GDPR i 

  • pravo na prenosivost podataka prema čl. 20 GDPR.

  • pravo otkazati suglasnost s obradom, pismeno ili elektronički na adresu ili e-poštu administratora naveden u čl. III ovih uvjeta.


Nadalje imate pravo poslati žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju, da sumnjate, da su prekršena Vaša prava na zaštitu osobnih podataka.

VII. Uvjeti zaštite osobnih podataka 

Administrator izjavljuje, da je poduzeo sve tehničke i organizacijske mjere u cilju zaštite osobnih podataka.

Administrator je poduzeo tehničke mjere za zaštitu podatkovnih spremišta te spremišta osobnih podataka u pismenom obliku.

Administrator izjavljuje, da osobnim podacima imaju pristup isključivo njegove autorizirane osobe.

VIII. Završne odredbe

Slanjem narudžbe putem internet formulara potvrđujete, da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka te da ih u potpunosti prihvaćate.

Označavanjem odgovarajućeg polja dajete suglasnost s ovim uvjetima, putem internet formulara. Označavanjem suglasnosti potvrđujete, da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka, te da ih u cijelosti prihvaćate.

Administrator ima pravo navedene uvjete izmijeniti. Novu verziju uvjeta zaštite osobnih podataka će objaviti na svoji, internet stranicama te Vam ujedno poslati novu verziju uvjeta na Vašu adresu e-pošte, koju ste mu pružili.

Ovi uvjeti su važeći od 25.05.2018.


Prijavite se za newsletter te dobijte popust od 5 eur

Nikada ne propustite ponudu. Prijavite se u newsletter i dobijte popust u visini od 5 €, koji važi za prvu kupovinu u vrijednosti od 70 €

×
Pretražujemo